cfa7813b-7ac3-4917-9f22-75ff833af010Talliilman pitäminen raikkaana ja sopivan lämpimänä on haasteellista etenkin keväällä ja syksyllä, jolloin ulkona on kosteaa.

Listasimme asioita, jotka vaikuttavat talliilman laatuun ja annamme vinkkejä, joiden avulla voit parantaa oman tallisi ilmanvaihtoa.

Uusien EU säädösten tultua voimaan vuoden 2014 alusta saatiin muun muassa hevosten karsinoille minimimitat korkeuden ja tilavuuden suhteen.

Standardit on säädetty eläinten hyvinvointia ajatellen, ja yksi hyvinvoinnin osatekijä on hengitysilman laatu. Tallin minimikorkeus ja karsinan koko varmistavat, että karsinassa on riittävästi tilaa ja korkeutta myös hengitysilmaa ajatellen. Minimivaatimukset eivät kuitenkaan aina takaa sitä, että ilmanvaihto on riittävällä tasolla, vaan tähän vaikuttavat lisäksi muun muassa hevosten ja poistoilmaaukkojen määrä sekä käytettävän kuivikkeen ja rehun laatu.

tallin_ilmanvaihto1Tallissa tulee olla riittävästi poistoilmaaukkoja, jotta ilma pääsee vaihtumaan riittävästi.

Usein kuulee tallinpitäjien olevan huolissaan ilmanvaihdon aiheuttamasta vedosta. Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton vuonna 2009 haastattelema eläinlääkäri Jussi AlaHuikku on tutkinut talliilman laadun vaikutusta hevosten hyvinvointiin ja vieraillut useilla hevostalleilla nähdäkseen erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja. AlaHuikun mukaan vetoa ei kannata pelätä. Ilmaaukko saa olla todella suuri, ennen kuin siitä syntyy eläimille haitallista vetoa. Aukkojen sijaintia kannattaa toki miettiä, mikäli siihen on mahdollisuus.

Ulkoilman vaihtumisen lisäksi kannattaa ottaa huomioon myös tallin sisällä tapahtuva ilman vaihtuminen. 

Karsinoista ei kannata rakentaa täysin umpinaisia. Hevosen tulisi myös karsinassa ollessaan voida hengittää muutakin kuin omien ulosteidensa höyryjä. Pienet, turvallisissa paikoissa sijaitsevat raot seinien alaosassa edesauttavat ilman vaihtumista karsinassa. Hevosella olisi hyvä olla mahdollisuus työntää pää ulos karsinasta, eli yläseinä kannattaa jättää osittain avoimeksi. Useilla valmiskarsinoiden valmistajilla onkin jo malleja, joissa nämä asiat on otettu huomioon.

Ilmanlaatuun voit vaikuttaa myös kuivikevalinnoilla.

Valitse hygieeninen ja raikas kuivike, joka sitoo hyvin kosteutta. Käytä kuiviketta riittävästi ja siivoa karsinat tarpeeksi usein, vähintään kerran päivässä. Karsinat kannattaa siivota heti kun hevoset on tarhattu, jotta ammoniakkia sisältävät aineet eli virtsa ja ulosteiden hajoamistuotteet saadaan ulos tallista mahdollisimman nopeasti. Hyvinhoidetussa tallissa ei tulisi olla lainkaan ammoniakin hajua. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota heinän laatuun. Pölyinen tai kostea heinä tuo näitä ongelmia myös talliilmaan. Tallin optimaalinen lämpötila on noin 5-15 astetta ja optimaalinen ilmankosteus noin 50-65%. Yksi hevonen tuottaa kosteutta noin 500 grammaa tunnissa. Liian kostea tai lämmin ilma huonontaa talliilmaa, koska etenkin lämmin ilma lisää ammoniakin määrää.

Uutta tallia rakentavan kannattaa ottaa huomioon, että talli tulisi voida pestä kokonaan ainakin kerran vuodessa.

Pesu on helpointa suorittaa painepesurilla ja miedolla pesuaineella. Muista varata tallin kuivumiseen riittävästi aikaa! Peseminen parantaa ilmanlaatua, koska sen myötä saadaan poistettua myös pinttynyt lika. Rakenna siis talliisi kunnon viemäri tai suunnittele se niin, että pesuveden saa sieltä helposti ulos.

Sanomattakin on selvää, että riittävä ulkoilu parantaa hevosten hyvinvointia, koska ne pääsevät liikkumaan vapaasti ja hengittämään raikasta ilmaa.

Hevosten ulkoillessa talli kannattaa tuulettaa perusteellisesti, vaikka pahimmilla pakkasilla se ei tietenkään ole mahdollista. Maaja metsätalousministeriö on julkaissut normit hevostallien ilmanvaihdolle koskien vaihdettavaa ilmamäärää/hevonen, sallittuja ilman nopeuksia, äänitasoja ja ilman kosteutta.

Lue lisää:
http://www.hevostietokeskus.fi/index.php?id=797&kieli=3
http://www.shkl.net/wpcontent/uploads/2013/03/4_2009_ilmanvaihto_kuntoon.pdf
http://www.hevoseni.fi/tallirakennus