Privaatsustingimused

Turvalise veebikeskkonna ja andmekaitse tagamiseks järgime rangelt seaduslikke nõudeid. Selles privaatsusavalduses anname ülevaate andmete kogumise viisist ja eesmärgist, turvameetmetest, säilitusaegadest ja kontaktandmetest.

Veebipoodi Hulgitec (edaspidi “pood”) haldab:

  • Ettevõte: Hulgitec OÜ / Biohansa
  • Aadress: Tallinn, Estonia
  • Reg. nr: 12651760
  • Telefon: +372 54277541
  • Emailinfo@biohansa.ee

mis on ka e-kaubanduse pakkuja (edaspidi „müüja” või „Hulgitec”).

1. KOGUMISEL KASUTATAV ISIKLIK TEAVE

1.1 konto
Ostmist saab teha ainult siis, kui teil on isiklik konto. Kui loote konto või ostate midagi meie poest, kogume ostu- ja müügiprotsessi osana järgmist isiklikku teavet, mille te meile edastate:

• Ees-ja perekonnanimi
• Kodu- ja arveldusaadress
• Telefoninumber
• Sinu sugu
• IP-aadress
• E-posti aadress
• Sünnikuupäev

Neid andmeid on tarnimiseks vaja. Lisaks saate meie poodi sirvides automaatselt teie arvuti IP-aadressi. Selle teabe põhjal saame teie veebikogemust optimeerida ja samal ajal kaitsta oma veebikeskkonda.

Andmete kogumise eesmärk
Kogume ja säilitame kontoga seotud andmeid järgmistel eesmärkidel:
a. Täitke oma kohustusi, mis tulenevad teie ja meie vahelistest lepingutest, ning anname teile teavet, tooteid ja teenuseid, mida te meilt taotlete;
b. Oma konto ja tellimuste seadistamine, haldamine ja teiega ühenduse võtmine;
c. Viia läbi turu-uuringuid ja analüüse;
d. Kinnitage oma vanus ja isik ning pettuste tuvastamine ja ärahoidmine.

1.2 Infolehed
Teie selgesõnalisel loal võime saata teile meie poe uudiskirju, uusi tooteid ja muid värskendusi. Saadame infolehti väljendatud nõusoleku alusel. Infolehe kontekstis kogutakse järgmist teavet:
• Ees-ja perekonnanimi
• Sinu sugu
• E-posti aadress

Andmete kogumise eesmärk
Kogutud andmeid kasutatakse:
a. isikupärastage meie e-kirju, sealhulgas teie nimi ja sugu, et pakkuda soospetsiifilist sisu;
Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades infolehes pakutavat linki või jaotises 2 esitatud kontaktteavet.

1.3 Klienditeenindus
Sobiva toe pakkumiseks on meie klienditoe töötajatel juurdepääs kontoga seotud teabele. Järelikult on nende tugi väga tõhus ja meeldiv.

2. NÕUSOLEK

Kui edastate meile tehingu lõpuleviimiseks, krediitkaardi kontrollimiseks, tellimuse esitamiseks, tarne korraldamiseks või ostu tagastamiseks isiklikku teavet, anname teile nõusoleku, et kogume seda teavet ainult sellel konkreetsel põhjusel.

Kui palume teie isiklikke andmeid teisese põhjuse, näiteks turunduse, otstarbeks, küsime teilt otse teie avaldatud nõusolekut või anname teile võimaluse öelda ei.

2.1 Kuidas nõusolekut tagasi võtta?
Kui muudate me pärast nõusoleku andmist oma arvamust, võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku, et saaksime teiega teie teabe jätkuva kogumise, kasutamise või avalikustamise nimel ühendust võtta, pöördudes meie poole järgmisel aadressil: info@biohansa.ee

3. AVALIKUSTAMINE

Võime avaldada teie isikuandmeid, kui seadused seda nõuavad või kui te rikute meie sätteid.

4. KUIDAS HOIAME TEIE ANDMEID?

Me ei säilita me teie andmeid kauem, kui on vaja käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärkidel. Erinevat tüüpi andmete puhul kehtivad erinevad säilitustähtajad, kuid kõige pikem, mida me tavaliselt säilitame, on 10 aastat.

4.1 Konto teave
Kontoga seotud andmed on olulised seni, kuni tarbijal on konto. Seetõttu jäävad andmed dokumenteerituks nii kaua kui konto on olemas. Kui meie kliendid konto eemaldavad, kustutatakse seotud andmed mõistliku aja jooksul. Salvestatud isikuandmete kontrollimise, parandamise või konto eemaldamise taotlused võib saata aadressile: info@biohansa.ee

4.2 Infolehed
Infolehe nõusolek ja sellega seotud andmed kehtivad seni, kuni meie kliendid on uudiskirja jaoks registreerunud. Lisaks koosneb meie infolehe edastamine loobumisfunktsioonist. Tarbijad saavad selle loobumisfunktsiooni kasutamise kaudu oma nõusoleku tagasi võtta.

5. KÜPSISED

Küpsised on väikesed teabepalad, mis räägivad teie arvutile varasematest toimingutest meie veebisaidiga. Neid küpsiseid salvestatakse teie kõvakettale, mitte meie veebisaidile. Põhimõtteliselt kuvab teie arvuti meie veebisaidi kasutamisel meile oma küpsised, öeldes meie saidile, kas te kasutasite seda varem. See võimaldab meie saidil kiiremini tegutseda, aga ka teie eelneva külastusega seotud asju (nt kasutajanimi) meelde jätta, et see oleks teile mugavam. Hulgitecis kasutame kahte tüüpi küpsiseid: funktsionaalseid ja analüütilisi küpsiseid.

5.1 Funktsionaalsed küpsised
Teie veebikogemuse parendamiseks kasutatakse funktsionaalseid küpsiseid. Need küpsised jälgivad muu hulgas seda, mida ostukorvi pannakse. Nende küpsiste kasutamiseks pole vaja eelnevat luba.

5.2 Analüütilised küpsised
Turu-uuringute ja analüüside tegemiseks kasutatakse analüütilisi küpsiseid. Nende analüütiliste küpsistega kogutud andmed on anonüümsed, muutudes seega teistele kasutuks. Nende küpsiste kasutamiseks pole vaja eelnevat luba.

6. KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED

Tehingute täitmiseks ja meie teenuste osutamiseks on vaja kolmanda osapoole teenuseid. Üldiselt koguvad, kasutavad ja avalikustavad meie poolt kasutatud kolmandate osapoolte pakkujad teie andmeid ainult sel määral, mis on vajalik neile osutatavate teenuste osutamiseks.

Teatavatel kolmandatest isikutest teenusepakkujatel, näiteks makseväravatel ja muudel maksetehingute töötlejatel, on aga oma privaatsuseeskirjad teabe osas, mida peame neile ostmisega seotud tehingute jaoks andma.

Nendele teenusepakkujatele soovitame teil tutvuda nende privaatsuseeskirjadega, et saaksite aru, kuidas need pakkujad teie isiklikku teavet käitlevad.

Eelkõige võivad teatud teenuseosutajad asuda või omada rajatisi, mis asuvad muus jurisdiktsioonis kui teie või meie. Niisiis, kui otsustate jätkata tehingut, mis hõlmab kolmanda osapoole teenuseid, võidakse teie teabe suhtes kohaldada jurisdiktsiooni (de) seadusi, kus see teenusepakkuja või tema rajatised asuvad.

Kui olete lahkunud meie poe veebisaidilt või teid on ümber suunatud mõne muu osapoole veebisaidile või rakendusele, ei reguleeri teid enam see privaatsuspoliitika ega meie veebisaidi Kasutustingimused.

Veebianalüüsi teenus (anonüümsed andmed)

Sellel veebisaidil integreerime veebianalüüsi teenuse komponendi (koos anonüümimisfunktsiooniga). Veebianalüüsi võib määratleda kui veebisaitide külastajate käitumist käsitlevate andmete kogumist, kogumist ja analüüsi. Veebianalüüsi teenus kogub muu hulgas andmeid selle veebisaidi kohta, kust inimene on tulnud (nn viitaja), milliseid alamlehti külastati või kui sageli ja mis ajaks alamlehte vaadati. Veebianalüütikat kasutatakse peamiselt veebisaidi optimeerimiseks ja Interneti-reklaami tasuvusanalüüsi läbiviimiseks.

Transport
Kohaletoimetamiseks kasutame erinevaid transpordiettevõtteid. See teenus teostab saatmist meie ettevõtte ja tarbija aadressi vahel. Selle logistika lõpuleviimiseks nõuab ettevõte juurdepääsu teabele tarbija nime ja aadressi kohta.

Postiteenus
Uudiskirja saatmiseks kasutame välist e-posti teenuse pakkujat. Sellel pakkujal on juurdepääs piiratud nõusolekuga seotud kontoteabele (nt e-posti aadress).

Turundusteenus
Hulgitec toetab turundus- ja kommunikatsioonitegevustele spetsialiseerunud ettevõte. Nende juurdepääs isikuandmetele on väga piiratud ja enamasti anonüümsed.

Makseteenused
Kasutame tehingute (nt krediitkaardimaksete) täitmiseks väliseid makseteenuseid. GDPR raames on Hulgitec iskuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

7. JULGEOLEK

Teie isikliku teabe kaitsmiseks võtame mõistlikke ettevaatusabinõusid ja järgime valdkonna parimaid tavasid, tagamaks, et seda ei eksisteerita sobimatult, seda ei kasutata väärkasutatuks, sellele ei pääse juurde, ei avaldata, muudeta ega hävitata.

Kui edastate meile oma krediitkaarditeabe, krüpteeritakse teave turvalise pistikupesa tehnoloogia abil (SSL) ja seda hoitakse koos AES-256 krüptimisega. Ehkki ükski Interneti kaudu edastamise või elektroonilise mäluseadme edastamise viis pole 100% turvaline, järgime kõiki PCI-DSS nõudeid ja rakendame täiendavaid, üldiselt aktsepteeritud tööstandardeid. Kontoga seotud teave on varjutatud räsimismeetodi abil. See meetod muudab teabe genereeritud räsi. Selle tulemusel on tundlik teave turvatud ja see on meie jaoks isegi nähtamatu. Lisaks on meie andmebaasid erakordselt kaitstud kõrvaliste isikute eest. Näiteks andmebaasile on juurdepääs ainult lubatud IP-aadresside abil (nt peakorteris). Muudest katsetest ja aadressidest keeldutakse alati.

Lisaks on andmed võimalikult palju anonüümseks muudetud. Seega ei saa andmeid konkreetse tarbijaga otseselt seostada. Nende andmete abil saaksime siiski teha turu-uuringuid ja analüüse. Lisaks vaadatakse enne meie koostööd läbi kolmandate osapoolte huvirühmad (nt postiteenus), nad vastavad GDPR-ile ja saavad protsessorilepingu.

Digitaalseid turvameetmeid võidakse muuta ja need peavad vastama kõrgetele nõuetele, et tagada veebiklientide turvalisus. Turvameetmete perioodiline kontroll ja parendamine (vajadusel) on osa funktsioonist.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, nii et palun vaata seda sageli läbi. Muudatused ja täpsustused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist veebisaidil. Kui teeme selles poliitikas olulisi muudatusi, teavitame teid siin selle ajakohastamisest, et oleksite teadlik, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja mis asjaoludel, kui üldse, kasutame ja / või avalikustame seda.

9. KONTAKTANDMED

Võite meiega ühendust võtta:

• elektrooniliselt, saates e-kirja aadressile: info@biohansa.ee