HempHampa är ett gemensamt namn för växter i hela släktet Cannabis, även om uttrycket ofta används bara för cannabisväxter som odlas för industriell (icke-drogrelaterad) användning. Industriell hampa har många användningsområden inklusive papper, textilier, nedbrytbara plaster, byggnation, hälsokost och bränsle. Det är en av de snabbast växande biomassorna och en av de tidigast kända förädlade växterna. Här kommer 15 fascinerande fakta om denna mindre behagande version av gräs.

 

1. Alla skolböcker fram till 1880-talet gjordes av hampa eller lin. (Jack Frazier. Hemp Paper Reconsidered. 1974.)

2. Det var lagligt att betala skatt med hampa i Amerika från 1631 till tidigt 1800-tal. (LA Times. 12 aug. 1981.)

3. Att vägra odla hampa i Amerika under 1600- och 1700-hundratalen var ett lagbrott! I Virginia, från 1763 till 1769, kunde vägran att odla hampa medföra fängelsestraff (G. M. Herdon. Hemp in Colonial Virginia).

4. George Washington, Thomas Jefferson och andra unionens fäder odlade hampa. (Washington and Jefferson Diaries) Jefferson smugglade hampafrön från Kina till Frankrike och vidare till Amerika.

5. Benjamin Franklin ägde ett av de första pappersbruken i Amerika och där bearbetades hampa. Även 1812 års krig utkämpades om just hampa. Napoleon ville stoppa Moskvas export till England. (Jack Herer. Emperor Wears No Clothes.)

6. I tusentals år var 90 % av alla skepps segel och rep tillverkade av hampa. Ordet ”canvas” kommer från det mellanengelska ordet “canevas” vilket kommer från det latinska ordet cannabis. (Webster’s New World Dictionary.)

7. 80 % av alla textilier, tyger, kläder, linne, förhängen, lakan mm tillverkades av hampa fram till 1820-talet, då bomullsrensningsmaskinerna kom.

8. De första bibelböckerna, kartor, sjökort, Betsy Ross flagga, de första utkasten till självständighetsförklaringen och konstitutionen gjordes av hampa. (USA:s Regeringsarkiv.)

9. Den första grödan som odlades i många stater var hampa. År 1850 nåddes toppnoteringen för Kentucky som producerade 40 000 ton hampa. Hampa var den största avsalugrödan fram till 1900-talet. (Statsarkivet.)

10. Den äldsta registrerade hampaodlingen fanns för 5000 år sedan i Kina, även om industrialiseringen av hampa troligtvis går tillbaka till det forntida Egypten.

11. Rembrandts, Van Goghs, Gainsboroughs tavlor så väl som de tidigaste canvastavlorna var i princip målade på hampaduk.

12. År 1916 förutspådde USA:s regering att under 1940-talet skulle allt papper komma från hampa och att det inte skulle vara nödvändigt att fälla några fler träd. Regeringens studier rapporterade att 1 tunnland hampa motsvarade 4,1 tunnland skog. Det fanns planer på att implementera sådana program. (Arkivet för USA:s Lantbruksdepartement)

13. Kvalitetsfärger och -lacker gjordes fram till 1937 av hampafröolja. 58 000 ton hampafrö användes i Amerika för måleriprodukter under 1935. (Sherman Williams Paint Co:s vittnesmål inför USA:s kongress mot 1937 Marijuana Tax Act.)

14. Henry Fords första modell av T-Ford var byggd för att drivas med hampabränsle och bilen själv var konstruerad av hampa! På sin stora egendom fotograferades Ford bland hans hampafält. Bilen, ”framodlad från jorden”, hade paneler av hampaplast vars slaghållfasthet var tio gånger starkare än stål. (Popular Mechanics, 1941.)

15. 1938 kallades hampa för ”miljarddollargröda”. Det var första gången en avsalugröda hade affärspotential att överskrida en miljard dollar. (Popular Mechanics, Feb. 1938.)