TAKUUEHDOT

Biohansan PREMIUM SARJAN TOLPILLE

Biohansan takuu koskee sienivaurioita, lahoamista ja ötökkävahinkoja premium sarjan aitatolpissa ja -rimoissa. Edellä mainituissa vahinkotapauksissa Biohansa kattaa tuotteen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset (ostoarvon). Takuu ei koske tolppien korvaamisesta syntyviä asennuskustannuksia. Takuu koskee Biohansan tuotteita, jotka täyttävät seuraavat kohdat:

TUOTTEET


TAKUUAIKA

* Kuusi – 15 vuotta (korvaus vähenee vuosittain 6,7%)
* Mänty – 15 vuotta, korvaus ei ole ajassa vähenevä
* Postsaver holkilliset tuotteet – 25 vuotta (korvaus vähenee vuosittain 4%)

TUOTE

* Biohansan merkityt premium sarjan tolpat ja rimat
* Esikuivatut ja kyllästetyllä kemikaalilla käsitellyt Impralit®-KDS (RÜTGERS Organics GmbH).
* Kuusesta valmistettu tolppa tai rima on perforoitu ennen kyllästämistä
* Tuote on merkitty naulalla, jossa sijaitsee logo ja valmistusvuosi (katso kuvaa)

KÄYTTÖ

* Tuotteiden käytön on oltava kyllästysluokan (EN 335) mukainen:
o HC3 – käyttö ulkotiloissa, maanpinnan yläpuolella
o HC4 – käyttö ulkotiloissa, kosketuksessa maahan
* Tuotteita asennettaessa ja käyttäessä kyllästetty suojakerros ei saa vahingoittua.
* Kyllästettyjä tuotteita ei saa mekaanisesti muuttaa tai vahingoittaa (esimerkiksi leikata, teroittaa, porata, viistää, puolittaa jne). Asennettaessa ei saa tolpan alimmaista osaa sementoida kiinni (tarpeellinen drenaaž).
* Tuotteet on asennettava ohjeiden mukaan. Takuu umpeutuu, jos tuotteet on asennettu väärin tai käytetty useita kertoja (uudestaan käyttäminen alkuperäisen asennuksen jälkeen).
* Vahingoittuneen ja lahonneen tolpan korvaamisella uuteen on tärkeää, että kaikki lahonnut puuaines ja saastunut pinta on täydellisesti poistettu ennen uutta tolppaa.
* Tuotteen asennuspaikassa olevalla pinnalla ei saa olla merivettä.

EHDOT

* Otamme huomioon reklamaatiot, jotka on esitetty vähintään 1 kuukausi ennen takuuajan umpeutumista.
* Ostotositteiden esittäminen on tarpeen (lasku, lähetysluettelo).
* Pyydämme esittämään kuvia vahingoittuneista ja lahonneista tolpista, metalliset merkinnät tuotteiden päissä tulee samoin todistaa.
* Tarvittaessa tulee Biohansaille esittää esimerkit metallisista merkinnöistä ja vahingoittuneista tuotteista.
* Biohansaillä on paikan päällä oikeus tarkistaa kaikki väitteet.

KONTSEPTI

* Takuu koskee Biohansan premium sarjan tuotteita, jos sienitautien, lahoamisen tai ötököiden aiheuttamat vahingot ovat niin suuria, että tuote ei ole enää käyttötarkoitukseensa sopiva.
* Sienitaudit sisältyvät takuuseen, jos puusolut lahoavat sienitaudin takia. Sini tai home ei kuulu takuuseen.
* Ötökkävahingot otetaan huomioon, jos puuta ravinnoksi käyttävät tuholaiset ovat tuhonneet puun rakenteen.

Kyllästysprosessi ja laatu ovat Euroopan Unionin Standardin EN 351 mukaiset. Kyllästyskemikaalin toimittajan lupien ja ohjeiden mukaisesti Biohansa odottaa kyllästetylle puulle pitkää ikää. Biohansa ei ota haltuunsa vastaavaan kyllästyskemikaalin toimittajan vastuuta.

Ajassa vähenevä takuu – jos tuote tuhoutuu 5 vuotta oston jälkeen, Biohansa kattaa vahingosta 66%, kymmenen vuoden jälkeen on vahingonkorvaus 33% jne. Enimmäiskorvaus on 10 000 € tapauskohtaisesti. Takuu ei koske tuotteita, joita ei ole kuivatettu ennen kyllästämistä.