Kuluneiden vuosikymmenten aikana ymmärrys hevosen hyvinvoinnista on kasvanut ja kehittynyt positiiviseen suuntaan. Hevosen terveydestä ja hoidosta tiedetään tänä päivä rutkasti enemmän kuin vain 10-15 vuotta sitten. Etenkin rehuihin ja ruokintaan on alettu kiinnittää paremmin huomiota. 

Perusteena hevosen ruokinnalle on se, että sen tulee ensisijaisesti pohjata hevosen käyttötarkoitukseen. Kilpakäytössä oleva ravihevonen tarvitsee ymmärrettävästi erilaisen ruokinnan kuin vaikkapa ratsastuskoulussa kevyitä tunteja tekevä poni. Ruokinnan ja sen suunnittelun tulee siis perustua myös hevosen ikään ja kokoon. Energia, jota rehut sisältävät, koostuvat hiilihydraateista, rasvoista sekä proteiineista, eli valkuaisaineista tulevasta energiasta. Hevosen pääasiallinen energianlähde ovat hiilihydraatit, mutta ne hyödyntävät hyvin lisäksi rasvaa. Kun puhutaan hevosen ylläpitotarpeiden määrästä, tarkoitetaan sillä elintoimintojen ylläpitoon tarvittavaa energian määrää. 

Hevosyksilön ruokintaa suunnitellessa kannattaa hyödyntää rehuista tehtyä rehuanalyysejä. Jos hevonen tekee raskasta työtä, kuten kilpahevoset tai kyseessä on siitostamma ja varsa, joudutaan ruokintaa usein täydentämään lisäenergialla.

Mihin hevonen käyttää energiaa?

Luonnollisesti hevonen käyttää energiaa elintoimintojensa ylläpitoon sekä muun muassa työskentelyyn, tiineyteen, maidontuotantoon, kasvuun ja kehitykseen sekä lämmönsäätelyyn. Hevosen liikkuessa, energiaa kuluu itse liikkeeseen, kuten käyntiin, raviin ja laukkaan. Samalla muodostuu runsaasti lämpöä. Kun työn kesto ja rasitus kasvaa, nousee myös energiankulutus. 

Se mihin hevonen tarvitsee energiaa, määrittyy lisäksi sen luonteen ja temperamentin mukaan. Jatkuvasti liikkeessä oleva, hermostunut tai jännittynyt hevonen kuluttaa enemmän energiaa kuin naapuri, joka käyttäytyy rauhallisesti. Myös ympäristö tai vuodenajan lämpötila vaikuttaa. Energiantarve lisääntyy syksyllä ja alkutalvesta, kun lämpötila on nollassa ja talvella -10 -20 ºC asteen vaiheilla. Kylmempi sää lisää etenkin pihatossa elävien ja ilman loimea tarhailevien hevosten energiantarvetta. Muutaman tunnin päivässä ja loimitettuna ulkoilevat hevoset harvemmin kaipaavat lisää energiaa kylmän takia. 

Yhtenä hyvänä energianlähteenä suosittelemme Biohansan maissipellettiä. Sen etuna on suuri raakakuitujen osuus, joilla on korkea energiatiheys ja suhteellisen pieni proteiinipitoisuus. Tämä vapauttaa energiaa hitaasti ja tasaisesti.


Hevosen rehunkäyttökyky

Aiemmin mainittu ylläpitotarve lasketaan hevosen elopainon perusteella. Ylläpitotarpeeseen vaikuttaa myös rotu, jonka perusteella hevoset jaetaan hyviin, normaaleihin ja huonoihin rehunkäyttäjiin. 

Rehunkäyttökyky tarkoittaa sitä kykyä, miten hyvin tai huonosti hevonen hyödyntää rehujen sisältämää energiaa. Hyvä rehunkäyttäjä on hevonen, joka on lihava tai lihoo herkästi. Se siis pystyy imemään itseensä enemmän energiaa kuin normaali tai huono rehunkäyttäjä. Hevosen ollessa rehunkäyttökyvyltään normaali, pysyy se sopivassa lihavuuskunnossa, eikä liho tai laihdu herkästi. Tällainen hevonen tarvitsee energiaa 5 % enemmän kuin hyvä rehunkäyttäjä. Rehunkäyttökyvyltään huono hevonen taas on usein hoikka tai laihtuu helposti. Sillä on suurempi tarve saada rehuja isompi määrä ylläpitääkseen normaalin lihavuuskunnon. Tällä energiantarve on 10 % hyvää rehunkäyttäjää suurempi.

Jos hevonen saa vääriä määriä tai sopimattomasti energiaa, näkyy se hevosen lihomisena tai laihtumisena. Hevosen lihavuus kuvastaa parhaiten ruokinnasta saatavan energian sopivuutta. Siksi sen säännöllinen tarkkailu onkin tärkeää. Mikäli hevonen saa ruokinnasta liikaa energiaa, se lihoo. Samoin käy ihmisillekin, jos kaloreita tulee liikaa kulutukseen nähden. Liiallinen energia voi näkyä myös joillain hevosilla ylivirkeytenä. Hevosen energisyyttä ei kuitenkaan saa lisättyä pelkällä ruokinnalla, joten virkeyteen vaikuttaa aiemmin todettu luonne ja temperamentti. 

Liiallista energiaa ruokinnassa tulee välttää, sillä lihavuus rasittaa esimerkiksi luustoa, niveliä ja jänteitä, vaikeuttaa se lisäksi lämmönsäätelyä ja altistaa aineenvaihduntasairauksille. Näihin lukeutuvat mm. metabolinen syndrooma sekä kaviokuume. 

Tutustu Biohansan rehutuotteisiin tämän linkin kautta. Muista tilata uutiskirjeemme sekä seurata meitä somessa, niin saat tietoa uutuustuotteista ja ajankohtaisista aiheista sähköpostiisi. Anna myös palautetta, mistä aiheista haluaisit Biohansan blogista lukea!

 

 

Lähteet:

Hevosen energiantarve | Hevostietokeskus
Rehuntarve | Hevoseni.fi
Energian liikasaanti ja puutos | Hevostietokeskus

Kuvituskuvat: Pixabay